Bendruomenės diena 2019
Karjeros diena 2019
Bendruomenės diena 2018
Bendruomenės diena 2017
Bendruomenės diena 2016
Karjeros diena 2016
Karjeros diena 2014
Padėkos diena 2014m.
Padėkos dienos šventė
Archyvai

Kategorijos „Veikla“ archyvas

Dėl darbo organizavimo 

Atsižvelgiant į tai, kad  Lietuvos Respublikos Vyriausybė dėl koronaviruso plitimo nuo kovo 16 d. 00 val. iki kovo 30 d. 24 val. visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbė karantiną,

 

Švenčionių progimnazijoje nuo 2020 m. kovo 16 d. darbas organizuojamas nuotoliniu būdu.

 

Iškilus klausimų, prašome kreiptis darbo dienomis nuo 8 val. iki 14 val. telefonu (8 387) 51732 arba el. paštu info@svprogimnazija.lt

ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAVASARIO ATOSTOGŲ SKYRIMO

 2020 m. kovo 12 d. Nr. M-40

Švenčionys

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“ 7.1.3. punktu ir Švenčionių progimnazijos 2020 m. kovo 12 d. l. e. direktoriaus pareigas įsakymu Nr. V-50 „Dėl Švenčionių progimnazijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d įsakymo Nr. V-156 „Dėl Švenčionių progimnazijos 2019–2020 mokslo metų pagrindinio ugdymo I dalies programos ugdymo plano patvirtinimo“ keitimo“,

s k i r i u Pavasario atostogas 5-8 klasių mokiniams nuo 2020 m. kovo 13 d. iki 2020 m. kovo 27 d.

L. e. direktoriaus pareigas        Jurij Semaško

PRAŠOME SUSIPAŽINTI SU ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS TARYBOS SPRENDIMU DĖL  RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS

2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO PAKEITIMO PROJEKTO

Mūsų krašto šviesuoliai

Vasario 27 d. neformaliojo užsiėmimo „Pažink savo kraštą“ nariai dalyvavo renginyje, skirtame kraštietės etnologės prof. Pranės Dundulienės 110-osioms gimimo metinėms paminėti. Renginys „Puoselėjusi meilę ir pagarbą savo krašto tradicijoms“ vyko Švenčionių rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos skaitykloje. Renginio metu pranešimą apie profesorės įamžinimą ir sklaidą skaitė dr. Aldona Vasiliauskienė, prisiminimais dalijosi profesorės dukros dr. Daiva Senulienė ir dr. Ieva Šenavičienė. Mintimis apie Pranę Dundulienę pasidalijo ir dr. Vilija Malonaitienė, o Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos mokytoja metodininkė kartu su savo mokinėmis demonstravo apie profesorę sukurtą filmuką.

Džiaugiamės, kad mūsų kraštas gali didžiuotis tokiomis iškiliomis asmenybėmis, ir kad dalyvaudami tokiuose renginiuose praturtiname savo istorines žinias.

 

Akvilė Balinskytė, 8b klasė

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija apie prevencines priemones prieš COVID-19

https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso

ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL KORONAVIRUSO PREVENCIJOS IR

KONTROLĖS PRIEMONIŲ

 2020 m. vasario 26 d. Nr. V-43

Švenčionys

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos raštą „Dėl ugdymo proceso ir darbo organizavimo asmenims, kurie lankėsi Kinijoje ir Šiaurės Italijoje“, Nr. (10.2.3.4-412) 10-1199,

  1. Į p a r e i g o j u:

1.1. klasių vadovus palaikyti ryšį su mokinių tėvais dėl vaikų kelionių į tas užsienio šalis, kuriose užregistruoti koronaviruso atvejai. Gavus informaciją apie mokinių išvykimą / atvykimą iš šalių, kuriose užfiksuoti koronaviruso atvejai, raštu pranešti progimnazijos direktoriui;

1.2. Siūlyti mokinių tėvams vaikus, grįžusius iš šalių, kuriose užfiksuoti koronaviruso atvejai, 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos palikti namuose ir stebėti jų sveikatą. Pastebėjus ligos simptomus nedelsiant skambinti bendruoju pagalbos tarnybų telefonu 112.

  1. Į s a k a u:

2.1. Organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu būdu (per elektroninį dienyną TAMO) mokiniams, grįžusiems iš šalių, kuriose užfiksuoti koronaviruso atvejai, ir 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos pasilikusiems namuose;

2.2. pagal galimybes sudaryti sąlygas dirbti namuose nuotoliniu būdu progimnazijos darbuotojams,  grįžusiems iš šalių, kuriose užfiksuoti koronaviruso atvejai, ir 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos pasilikusiems namuose.

  1. Į p a r e i g o j u:

3.1. direktoriaus pavaduotoją ūkiui Valentiną Trusovą užtikrinti kokybišką progimnazijos patalpų valymą ir dezinfekavimą:

3.1.1. kiekvieną dieną po pamokų dezinfekuoti mokinių suolus, mokytojų ir kitų darbuotojų darbo stalus, palanges ir kitus dažnai liečiamus paviršius (durų rankenas, sanitarinius mazgus);

3.1.2. kiekvieno aukšto koridoriuose ir sanitariniuose mazguose pastatyti rankų dezinfekatorius.

3.2. Vyr. virėją Iriną Chmylko užtikrinti kokybišką valgyklos patalpų valymą, kiekvieną dieną dezinfekuoti baldus, palanges, durų rankenas, laikytis griežtų higienos reikalavimų virtuvėje.

3.3. Mokyklinių autobusų vairuotojus kiekvieną dieną dezinfekuoti autobusų salonus (sėdynes, turėklus);

3.4. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistę Ireną Januševskają ir socialinę pedagogę Tatjaną Šalakitskają kiekvienos klasės mokiniams organizuoti pokalbius apie užkrečiamų ligų prevenciją;

3.5. Klasių vadovus, mokytojus dalykininkus per ilgąsias pertraukas vėdinti kabinetus.

 

L. e. direktoriaus pareigas   Jurij Semaško

Bėgame už laisvę

Lietuva ir Lietuvos istorija yra ir išliks gyva mūsų širdyse. Labai svarbu, kad tokia Lietuvai reikšminga data, kaip Vasario 16-oji, neliktų tik istorijos vadovėlių puslapiuose. Tai data, simbolizuojanti mūsų stiprybę, drąsą ir vienybę! Minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Švenčionių progimnazijos mokiniai nepraleido gražios progos ir ryžosi dalyvauti šventiniame bėgime „Bėgame už laisvę“, kurį organizavo Švenčionių sporto centras. Iš viso renginyje dalyvavo net 237 bėgikai, todėl šaunu, kad ir mūsų mokiniai, tikri entuziastai, ne tik nepraleidžia progos pasportuoti, bet realiais veiksmais parodo, kokia jiems svarbi yra Lietuva. Nepaprastai smagu dar ir dėl to, kad pavyzdį savo vaikams rodome mes, suaugusieji, t. y. tėvai, seneliai, ir  kartu su visa šeima mokame švęsti Laisvę.  

Fizinio ugdymo mokytojai

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas 

Vasario 14 d. progimnazijose vyko renginiai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Tądien antro aukšto koridorių bei progimnazijos biblioteką puošė dailės mokytojos Janinos Dindienės organizuota mokinių piešinių paroda „Lietuvos istorijos kelias“. Pirmos pamokos metu buvo pravestos klasės valandėlės tema „Kelionė laiku – atgimusi Lietuvos istorija“. Šioms valandėlėms klasių vadovai ruošėsi kartu su mokiniais. Veiklų formos buvo pačios įvairiausios: pranešimų skaitymas, pagrindinių įvykių prisiminimas, eilių deklamavimas, piešimas, viktorinos. Nuo antros iki penktos pamokos istorijos mokytoja Ramunė Skripskaitė Li vedė pilietiškumo pamokas – viktorinas „Lietuva – tai aš, Lietuva – tai mes“ 5–8 kl. mokinių komandoms. Klausimus šiai pamokai ruošė istorijos mokytoja Ramunė Skripskaitė Li ir muzikos mokytoja Jolita Budrytė–Abromavičienė. Viktorinos metu mokiniai giedojo himną, klausėsi trumpo pranešimo ir atsakinėjo į viktorinos klausimus. Viktoriną sudarė trys etapai: istorija, literatūra ir įvairūs kiti klausimi, susiję su Lietuvos praeitimi ir dabartimi.

Viktorinoje, skirtoje Vasario 16-ajai, rungėsi 5–8 klasių mokiniai. Iš 5-tų klasių komandų 1 vietą užėmė 5c klasė, 6-tų klasių grupėje 1 vietą užėmė 6b klasė, iš 7-tų klasių  pergalę šventė 7c klasė, o iš 8-okų nugalėtojais tapo 8a klasė.

MES TIKRAI MYLIM LIETUVĄ!

Indrė Bečelytė, 8b klasė

Estafečių varžybų nugalėtojai – šeštokai

Garbė atstovauti progimnazijai šių mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių rajoninėse „Drąsus, stiprūs, vikrūs“ estafečių varžybose atiteko 6b klasės komandai. Šeštokai po atkaklių varžybų vasario 10 d. įveikė 5c klasę ir rankose spausdami pereinamąją progimnazijos taurę džiaugėsi galimybe rungtis su stipriausiomis rajono komandomis.

Biologijos olimpiados I etapas

Švenčionių progimnazijoje vasario 7 ir 10 d. vyko mokyklos gamtos mokslų ir biologijos olimpiada, kurioje dalyvavo visų 5–8 klasių mokiniai. Besidominčių biologija išties buvo nemažai – iš viso dalyvavo 39 gabiausieji mokiniai. Geriausiai pasisekė šiems mokiniams: Šarūnui Kleiniui (5c), Tomui Razmiui (6a), Augustei Ivanovai (7c), Karinai Adamovičiūtei (8c).

Sveikiname mokinius, pasiekusius šaunių rezultatų, ir linkime sėkmės II ture.

Rekvizitai

Švenčionių progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lentupio g. 32,
LT-18126 Švenčionys
Tel. (8 387) 51 732
El.p. info@svprogimnazija.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 190505971

Pamokų laikas

Visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienį
1. 8.00- 8.45   (10 min.)
2. 8.55 – 9.40  (20 min)
3. 10.00- 10.45 (20 min)
4. 11.05-11.50  (20 min)
5. 12.10-12.55  (20 min)
6. 13.15-14.00 (5 min)
7. 14.05-14.50  (5 min)
8. 14.55-15.40

Trečiadieniais
1. 8.00- 8.45   (10 min.)
2. 8.55 – 9.40  (20 min)
3. 10.00- 10.45 (20 min)
4. 11.30-12.15  (45 min)
5. 12.35-13.20  (20 min)
6. 13.40-14.25 (5 min)
7. 14.30-15.15  (5 min)

Tvarkaraščiai

Pamokų tvarkaraštis I pusm.

Neformaliojo švietimo tvarkaraštis
Mokyklinių autobusų tvarkaraštis

Valgiaraščiai

Mokamas maitinimas

Nemokamas maitinimas

Nuorodos

Naudinga informacija:

Olweus(OPKUS)

Dienynas

Elektroninis pažymėjimas

 

Vaikų linija

Tėvų linija

Perspėjimas ir informavimas

Informacinė sistema

Švietimo naujovės

Rajono aktualijos

2024 m. balandžio mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Rgp    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930