Bendruomenės diena 2019
Karjeros diena 2019
Bendruomenės diena 2018
Bendruomenės diena 2017
Bendruomenės diena 2016
Karjeros diena 2016
Karjeros diena 2014
Padėkos diena 2014m.
Padėkos dienos šventė
Archyvai

2019–2020 m. m. I pusmetis

MOKINIŲ PASIEKIMAI  RAJONO, ŠALIES OLIMPIADOSE, KONKURSUOSE, VARŽYBOSE

 

Eil. Nr. Mokinys, klasė Olimpiada, konkursas, varžybos Data Pasiekimas
PROGIMNAZIJOJE
1.

 

Tarp 5–6 klasių:

6c klasė

 

 

Judumo savaitė – 2019,

Futbolo turnyras

 

 

2019-09-22 I vieta

 

6a klasė

 

II vieta

 

6b klasė

 

III vieta

 

Tarp 7–8 klasių:

8a klasė

 

I vieta

 

8c klasė

 

II vieta

 

7a klasė

 

III vieta
2. 6a klasės komanda

 

Rusų kalbos

 konkursas-viktorina „Kalba – bendravimo raktas“,

skirta Europos kalbų dienai

2019-09-26 I vieta

 

6c klasės komanda

 

  II vieta

 

6b klasės komanda

 

III vieta
3. 7c klasės mokinė Konstitucijos

 egzamino

I etapas

 

2019-10-03 Pateko į II etapą 
4. 5a klasės komanda

 

Konkursas

„Saugus kelias į mokyklą“

2019-11-12 I vieta

 

5c klasės komanda

 

II vieta

 

5b klasės komanda

 

III vieta

 

5. 5c klasės komanda

 

Kvadrato varžybos

tarp 5 klasių

2019-11-11 I vieta

 

5a klasės komanda

 

II vieta

 

5b klasės komanda

 

III vieta

 

6. 6c klasės komanda Kvadrato varžybos

tarp 6 klasių

 

2019-11-12 I vieta

 

6b klasės komanda II vieta

 

6a klasės komanda III vieta

 

7. 6c klasės komanda Tarpklasinės kvadrato varžybos progimnazijos taurei laimėti 2019-11-14 Pereinamoji progimnazijos taurė
8. 5c klasės komanda Bendruomenės dienos

PROTMŪŠIS

2019-11-28 I vieta

 

5a klasės komanda II vieta

 

5b klasės komanda III vieta

 

6c klasės komanda I vieta

 

6b klasės komanda II vieta

 

6a klasės komanda III vieta

 

7a klasės komanda I vieta

 

7c klasės komanda II vieta

 

7b klasės komanda III vieta

 

8c klasės komanda I vieta

 

8b klasės komanda II vieta

 

8a klasės komanda III vieta

 

9. 5a klasės komanda Bendruomenės dienos

SPORTO VARŽYBOS

2019-11-28 I vieta

 

5c klasės komanda II vieta

 

5b klasės komanda III vieta

 

6c klasės komanda I vieta

 

6a klasės komanda II vieta

 

6b klasės komanda III vieta

 

7b klasės komanda I vieta

 

7c klasės komanda II vieta

 

7a klasės komanda III vieta

 

8a klasės komanda I vieta

 

8c klasės komanda II vieta

 

8b klasės komanda III vieta

 

10. 6c klasės komanda Kalėdinis krepšinio turnyras 3×3

 tarp 5–6 klasių

2019-12-09 I vieta

 

6b klasės komanda II vieta

 

6a klasės komanda III vieta

 

11. 8b klasės komanda Protų mūšis

 „Sąžiningas pilietis – Lietuvos ateitis“

2019-12-10 I vieta

 

8a klasės komanda II vieta

 

8c klasės komanda III vieta

 

12. 8a klasės berniukų komanda Kalėdinis krepšinio turnyras 3×3

tarp 7–8 klasių

2019-12-12 I vieta

 

7b klasės berniukų komanda II vieta

 

7a klasės berniukų komanda III vieta

 

8c klasės mergaičių komanda I vieta

 

8b klasės mergaičių komanda II vieta

 

 

Eil. Nr. Mokinys, klasė Olimpiada, konkursas, varžybos Data Pasiekimas
RAJONE
1. 7c klasės mokinys Vaizdo klipų konkursas „Linksmiausias nuotykis su mano augintiniu“, skirtas Pasaulinei gyvūnų globos dienai  paminėti 2019-10- 04 I vieta
7b klasės mokinys III vieta
5c klasės mokinys Padėka
2. Mergaičių komanda Lietuvos mokyklų žaidynių  kvadrato varžybos 2019-11-07 III vieta
Berniukų komanda II vieta
3. Mergaičų komanda Lietuvos mokyklų salės futbolo 5×5 žaidynės   2019-11-20 II vieta
Berniukų komanda 2019-12-04 II vieta
4. 8a klasės mokinė Kalėdinių žaisliukų konkursas „Stebuklinga svajonė“ 2019-12-12 I vieta
6b klasės mokinė II vieta
5. 8a klasės mokinė Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada (rajono etapas).  2019-12-13 I vieta

 

Eil. Nr. Mokinys, klasė Olimpiada, konkursas, varžybos Data Pasiekimas
RESPUBLIKOJE
1. 7-8 klasių komanda Lietuvos mokyklų salės futbolo 5×5

žaidynės „MRGOLAS“ U-14

2019-11-05 I vieta
2. 5-6 klasių komanda Lietuvos mokyklų salės futbolo 5×5 žaidynės „MRGOLAS“ U-12 2019-11-05 II vieta
3. 7-8 klasių komanda Vilniaus apskrities mokyklų salės futbolo 5×5 žaidynės

„MRGOLAS“ U-14 finalas

2019-11-21 I vieta
4. 7-8 klasių komanda Lietuvos mokyklų salės futbolo 5×5

žaidynės „LADYGOLAS“ U-14

2019-12-11 II vieta
5. 5-6 klasių komanda Lietuvos mokyklų salės futbolo 5×5

žaidynės „LADYGOLAS“ U-12

2019-12-11 III vieta
6. 5a klasė Konkursas

„Olympis 2019-Rudens sesija“

2019- 12-07 Diplomai:

I vieta (4)

Medaliai (1)

 

5c klasė Diplomai:

I vieta (10)

II vieta (5)

III vieta (5)

6a klasė Diplomai:

I vieta (4)

II vieta (4)

Medaliai (1)

6b klasė Diplomai:

I vieta (10)

II vieta (9)

III vieta (5)

Medaliai (2)

7b klasė Diplomai:

II vieta (1)

 

7c klasė Diplomai:

I vieta (4)

Medaliai (2)

8a klasė Diplomai:

I vieta (15)

II vieta (15)

III vieta (11)

Medaliai (9)

8c klasė Diplomai:

I vieta (1)

II vieta (1)

III vieta (1)

7. 7–8 klasių komanda Lietuvos mokyklų salės futbolo 5×5 žaidynės „MRGOLAS“ U-14 finalas 2019-12-17 I vieta

 

MOKYTOJŲ PASIEKIMAI, APDOVANOJIMAI

 

Eil. Nr. Data Pasiekimas
1. 2019-10-04 Švenčionių rajono savivaldybės Mero padėkos pedagogams už:

–          kūrybingą, rezultatyvią pedagoginę ir vadybinę veiklą, mokinių poreikius atliepiančios, saugios, pozityvios emocinės aplinkos kūrimą;

–          už puikų socialinės ir pedagoginės pagalbos mokiniams organizavimą, pagalbą pozityviai vaiko socializacijai,prevencinių veiklų organizavimą ir įgyvendinimą;

–          už reišmingą ir nuoširdų pedagoginį darbą bei kurybines  iniciatyvas ir jų sklaidą puoselėjant mokyklinę muziejininkystę ugdant mokinių saviraišką, tautines, pilietines ir kitas bendražmogiškas vertybes.

2. 2019-10-04 Progimnazijos direktoriaus padėkos pedagogams už:

–          iniciatyvią ir atsakingą projektinę veiklą diegiant ugdymo inovacijas, ugdant mokinių sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas;

–          aktyvų bendradarbiavimą su mokyklos bendruomenės nariais koordinuojant ir įgyvendinant smurto ir patyčių prevencijos programą OLWEUS;

–          iniciatyvią ir atsakingą projektinę veiklą diegiant ugdymo inovacijas, ugdant mokinių sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas;

–          aktyvų ir kūrybingą bendradarbiavimo su socialiniais partneriais plėtojimą ugdant atsakingą mokinių požiūrį į mus supančios aplinkos išsaugojimą;

–          nuoširdžią pedagoginę veiklą ir rūpinimąsi mokinių saugumu visose mokyklos erdvėse;

–          kūrybišką ir rezultatyvią sportinę veiklą, sveikos gyvensenos įpročių formavimą ugdymo procese;

–          pastangas įtraukti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius į bendras mokymo situacijas, jų galimybes ir poreikius atitinkančių socialinių gebėjimų, žinių ir įgūdžių ugdymą;

–          iniciatyvią pedagoginę veiklą puoselėjant mokinių pilietines ir bendruomenines vertybes, ugdant pagarbų požiūrį į gimtojo krašto istoriją, kultūrą ir tradicijas.

3. 2019-10-04 Švenčionių  valstybinės  maisto ir veterinarijos tarnybos  padėka  mokytojai organizuotą vaizdo klipų konkursą „Linksmiausias nuotykis su mano augintiniu“, skirtą Pasaulinei gyvūnų globos dienai  paminėti.
4. 2019-11-21 Lietuvos futbolo federacijos prezidento ir generalinio sekretoriaus padėka mokytojui už  mokinių paruošimą ir prisidėjimą  prie masiškiausių Lietuvos mokyklų vaikinų Futsal žaidynių organizavimo.
5. 2019-12-17 Lietuvos futbolo federacijos prezidento ir generalinio sekretoriaus padėka mokytojui Lietuvos mokyklų vaikinų Futsal žaidynių Lietuvos finale iškovojus I vietą

 

PROGIMNAZIJOS PASIEKIMAI

                                                    

Eil. Nr. Pasiekimai Data
1. Švenčionių  valstybinės  maisto ir veterinarijos tarnybos  padėka už organizuotą vaizdo klipų konkursą „Linksmiausias nuotykis su mano augintiniu“, skirtą Pasaulinei gyvūnų globos dienai  paminėti 2019-10-04
2. Lietuvos futbolo federacijos prezidento ir  generalinio sekretoriaus padėka už dalyvavimą vaikinų Futsal žaidynėse. 2019-11-21
3. Lietuvos futbolo federacijos prezidento ir generalinio sekretoriaus padėka Lietuvos mokyklų vaikinų Futsal žaidynių Lietuvos finale iškovojus I vietą 2019-12-17

 

Rekvizitai

Švenčionių progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lentupio g. 32,
LT-18126 Švenčionys
Tel. (8 387) 51 732
El.p. info@svprogimnazija.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 190505971

Pamokų laikas

Visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienį
1. 8.00- 8.45   (10 min.)
2. 8.55 – 9.40  (20 min)
3. 10.00- 10.45 (20 min)
4. 11.05-11.50  (20 min)
5. 12.10-12.55  (20 min)
6. 13.15-14.00 (5 min)
7. 14.05-14.50  (5 min)
8. 14.55-15.40

Trečiadieniais
1. 8.00- 8.45   (10 min.)
2. 8.55 – 9.40  (20 min)
3. 10.00- 10.45 (20 min)
4. 11.30-12.15  (45 min)
5. 12.35-13.20  (20 min)
6. 13.40-14.25 (5 min)
7. 14.30-15.15  (5 min)

Tvarkaraščiai

Pamokų tvarkaraštis I pusm.

Neformaliojo švietimo tvarkaraštis
Mokyklinių autobusų tvarkaraštis

Valgiaraščiai

Mokamas maitinimas

Nemokamas maitinimas

Nuorodos

Naudinga informacija:

Olweus(OPKUS)

Dienynas

Elektroninis pažymėjimas

 

Vaikų linija

Tėvų linija

Perspėjimas ir informavimas

Informacinė sistema

Švietimo naujovės

Rajono aktualijos

2024 m. birželio mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Rgp    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930