Bendruomenės diena 2019
Karjeros diena 2019
Bendruomenės diena 2018
Bendruomenės diena 2017
Bendruomenės diena 2016
Karjeros diena 2016
Karjeros diena 2014
Padėkos diena 2014m.
Padėkos dienos šventė
Archyvai

Mokyklos veiklos pamatas – bendradarbiavimu grįsti santykiai

Priklausyti bendruomenei – tai reiškia jausti, jog turime joje savo vietą, esame reikalingi, galime daryti jai įtaką ir atsiskleisti patys. Jei tas poreikis patenkintas, atsipalaiduojame ir kuriame bei lengviau įveikiame kasdienes kliūtis. Tai, jog Švenčionių progimnazijos bendruomenė kuria ir plėtoja bendravimo, bendradarbiavimo, mokymosi kartu ir vieniems iš kitų kultūrą, patvirtino lapkričio 30 d. vykusi Progimnazijos bendruomenės diena. Progimnazijoje yra ne viena graži, gilias tradicijas turinti šventė, daug prasmingų visą bendruomenę apimančių renginių, tačiau Progimnazijos bendruomenės diena ypatinga – ji skirta bendruomeniškumui, kuris kuria asmenybę, galvojančią ne tik apie save, bet ir šalia esantį, puoselėti. Todėl, kai 2016–2017 m. m. direktoriaus Jurij Semaško pasiūlytą idėją pavyko įgyvendinti, Progimnazijos bendruomenės diena tapo puikiu tradiciniu renginiu, vienijančiu visus: mokinius, mokytojus, tėvelius, socialinius partnerius, svečius. 

Progimnazijos bendruomenės dieną kasdienes tvarkaraščio pamokas pakeitė kitos: klasės bendruomenės valandėlės, intelektualūs protmūšiai, azartiškos sporto varžybos ir kūrybinio rašymo užsiėmimai, kurie šiais metais buvo skirti bendrųjų kompetencijų analizei. Netradicinėse klasės bendruomenės valandėlėse „Kartu mes galime daugiau“ vyko įvairūs teminiai pokalbiai, padedantys mokiniams geriau pažinti save ir vienas kitą, ugdantys vertybines nuostatas ir gebėjimą susitelkti ir veikti kartu. Užsiėmimų metu buvo organizuoti įvairūs pažintiniai, psichologiniai, loginiai ir kiti žaidimai, skatinantys kitų pripažinimą ir teigiamą mikroklimato kūrimą. Kadangi klasės bendruomenės stiprinimo veikla neįmanoma be glaudaus auklėtojo, mokinių ir jų tėvų bendradarbiavimo, tai dalydamiesi patirtimi, keisdamiesi nuomonėmis mokiniai įgijo galimybę pasitikrinti savo suvokimą įvairiais klausimais, pažino naujų organizacinio darbo metodų. Veiklą dar įdomesne ir patrauklesne darė tai, jog šiais metais įgyvendinome naujovę – pasikvietėme buvusius mūsų progimnazijos mokinius, dabar jau Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazistus. Jie, išsiskirstę į klases, dalyvavo visose veiklose ir džiaugėsi sakydami, jog visada malonu sugrįžti ten, kur gera, kur jautiesi savas, laukiamas.

Didelis būrys  azartiškų ir labai rimtai nusiteikusių mokinių, tėvelių bei mokytojų rinkosi į aktų salę – į protų mūšius, kurie buvo organizuoti kiekvienam klasių koncentrui. Visų protmūšių metu vyko tikros smegenų kovos, nes visos komandos buvo nusiteikusios pergalingai, nepaisant to, jog  klausimai bei užduotys dažnai buvo kietas riešutėlis, reikalaujantis ne tik žinių, bet ir sumanumo, loginio mąstymo ir puikaus savo gimtojo krašto, savo progimnazijos istorijos išmanymo.  Tačiau niekas komandų neišmušė iš vėžių ir visos jos rungėsi, galima sakyti, taškas į tašką. Vertinimo komisija, kurioje visą laiką talkino Švenčionių rajono policijos komisariato pareigūnė Liudmila Čeponienė, buvo objektyvi ir suskaičiavusi visus taškus, išsiaiškino, kas vis tik  nugalėjo.   Stebint atkaklią kovą, buvo smagu matyti, jog mokiniams patinka įvairūs linksmi, komandiniai, o ypač intelektualūs žaidimai. O kai komandoje be klasės draugų dar yra tėveliai, vyresni draugai – gimnazistai, kurie labai stengiasi atlikti visas užduotis, padaryti viską, kad tik komanda nugalėtų, ryžtas ir atsakomybės jausmas tik stiprėja.

Ypač daug gerų emocijų Bendruomenės dieną liejosi sporto salėje. Kiekvieną pamoką netilo kūno kultūros mokytojo švilpukas ir sirgalių šūksniai, nes  aikštelėje rungėsi stipriausios klasių bendruomenių komandos. Rungėsi ne tik 12 komandos narių, bet ir sirgaliai, kurie skanduotėmis, įkvepiančiais šūksniais ir spalvingais plakatais motyvavo savo komandas siekti pergalės.  Na, o kai toks palaikymas ir vėlgi komandoje savo jėgų negaili tėčiai, mamos ir į svečius atvykę buvę progimnazistai, tai noras nugalėti tampa dar didesnis. Nepaisant to, jog kaip ir visose varžybose buvo išaiškinti nugalėtojai, tikrąja varžybų laimėtoja galima buvo skelbti puikią nuotaiką, labai svarbų ir reikalingą tarpusavio supratimą ir darnų komandinį darbą, nes visas rungtis, o ypač tą, kai reikėjo be žodžių iš ant nugarų pakabintų raidžių sudėlioti žodį „Bendruomenė!“, komandos įveikė puikiai.

Organizuodami tokias netradicines pamokas drauge ieškome veiksmingų būdų, kaip ugdyti mokinių kompetencijas, kaip pasiekti, kad mokymasis būtų įdomus, prasmingas ir padėtų mokiniams suvokti bei įgyvendinti savo siekius. Ketvirtoji Bendruomenės dienos veikla „Kuo svarbios asmens kompetencijos“ kaip tik ir buvo susijusi su bendrųjų kompetencijų tyrinėjimu. Klasių bendruomenės rinkosi kompetencijas, jas aptarinėjo, kūrė šūkius, simbolius, formulavo tikslus, svarstė, kokią veiklą organizuos klasėje, progimnazijoje ir už progimnazijos ribų, kad išmoktų mokytis, ugdytųsi asmeninę, socialinę, kultūrinę ir kitas kompetencijas. Visos idėjos ir, kas svarbiausia, supratimas, kuo kiekviena įgyta kompetencija bus naudinga ateityje, gražiai sudėliotos popieriaus lapuose, kurie bus puiki priemonė planuojant klasės veiklas.

Dienai artėjant į pabaigą, vyko refleksija, kurios metu pilnutėlėje aktų salėje  buvo aptarta veikla, pasidalinta veiklų metu sukurtomis idėjomis, atrastomis tiesomis, pasidžiaugta turininga ir kūrybinga diena, įteikti apdovanojimai ir šventiniai suvenyrai protmūšių, sporto varžybų nugalėtojams, aktyviausiems, laiko, idėjų, žinių ir jėgų negailėjusiems  tėveliams, ištikimiausiems pagalbininkams – socialiniams partneriams, išsakytos visos bendruomenės dienos metu susikaupusios mintys. Progimnazijos direktorius, kalbėdamas apie tris prioritetines  progimnazijos sritis – modernią, naujausiomis technologijomis aprūpintą progimnaziją, mokytojų kvalifikaciją ir stiprią bendruomenę – akcentavo tai, jog mūsų veiklos pamatas – bendradarbiavimu grįsti santykiai. Pasak direktoriaus, vienija veikla, kuri  grindžiama bendravimo ir bendradarbiavimo santykiais, tradicijomis, informacija, konkrečia bendruomenės narių veikla, įvairiomis formomis įvertinant pokyčius mokyklos gyvenime, bendruomenės grupių ir kiekvieno jos nario gerus darbus. Refleksijos metu susirinkusius bendruomenės narius savo kūryba nustebino mokiniai, dalyvavę respublikiniame projekte „Jūros sonata“, į žmogų iš arčiau kvietė pažvelgti fotomenininko Vlado Šarėjaus fotografijų paroda ir jo paties motyvuojantis pasakojimas apie kūrybą bei kvietimas bendradarbiauti ir, žinoma, nuotaikingas progimnazijos mokinių meno kolektyvo „Šaltinėlis“ koncertas. Skambi daina, smagus šokis, įtaigi Renatos Sliesoraitytės tarmiškai papasakota istorija dar labiau sustiprino emocinius ryšius ir bendrumo jausmą, o trykštanti jaunatviška energija ir veržlumas įkvėpė tęsti pradėtus darbus ir planuoti naujus.

Prabėgusi Bendruomenės diena patvirtino, jog sėkmingos mokyklos veiklos pamatas yra bendradarbiavimu grįsti santykiai, kurie aprėpia įvairiopą partnerystę. Nuoširdžiai dėkojame visiems, dalyvavusiems Bendruomenės dienoje, dėkojame už idėjas ir naujus pasiūlymus, o ypač dėkojame už patvirtintą tiesą, kad socialiniai partneriai ir tėveliai progimnazijoje yra ne svečiai, o aktyvūs  bendruomenės nariai, kurie rodo iniciatyvą, įsitraukia į konkrečias veiklas ir įkvepia vaikus dar drąsiau jaustis ir siekti savo tikslų. Tik tada, kai svarbu ne tik mokyti dalyko, bet ir ugdyti(is) visapusišką asmenybę, kai į kokybiškai naujais santykiais grįstos, kompetencijų ugdymą(si) užtikrinančios mokyklos kaip besimokančios bendruomenės kūrimą įtraukiamas kiekvienas mokyklos bendruomenės narys, jos gyvenimas yra pilnavertis ir įvairiapusis.

 

Irena Stuglienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Komentarai negalimi.

Rekvizitai

Švenčionių progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lentupio g. 32,
LT-18126 Švenčionys
Tel. (8 387) 51 732
El.p. info@svprogimnazija.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 190505971

Pamokų laikas

Visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienį
1. 8.00- 8.45   (10 min.)
2. 8.55 – 9.40  (20 min)
3. 10.00- 10.45 (20 min)
4. 11.05-11.50  (20 min)
5. 12.10-12.55  (20 min)
6. 13.15-14.00 (5 min)
7. 14.05-14.50  (5 min)
8. 14.55-15.40

Trečiadieniais
1. 8.00- 8.45   (10 min.)
2. 8.55 – 9.40  (20 min)
3. 10.00- 10.45 (20 min)
4. 11.30-12.15  (45 min)
5. 12.35-13.20  (20 min)
6. 13.40-14.25 (5 min)
7. 14.30-15.15  (5 min)

Tvarkaraščiai

Pamokų tvarkaraštis I pusm.

Neformaliojo švietimo tvarkaraštis
Mokyklinių autobusų tvarkaraštis

Valgiaraščiai

Mokamas maitinimas

Nemokamas maitinimas

Nuorodos

Naudinga informacija:

Olweus(OPKUS)

Dienynas

Elektroninis pažymėjimas

 

Vaikų linija

Tėvų linija

Perspėjimas ir informavimas

Informacinė sistema

Švietimo naujovės

Rajono aktualijos

2024 m. gegužės mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Rgp    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031