Bendruomenės diena 2019
Karjeros diena 2019
Bendruomenės diena 2018
Bendruomenės diena 2017
Bendruomenės diena 2016
Karjeros diena 2016
Karjeros diena 2014
Padėkos diena 2014m.
Padėkos dienos šventė
Archyvai

     „Kalneliai, ežerai/ Ir sidabrinės brastos,/ Pajūrio kopos,/ Lygumos,/ Miškai žali…/  Žinau –/ Nedidelis gimtasis mano kraštas,/ Bet išmatuoti jį/ Tiktai širdim gali“ – tokiais E. Matuzevičiaus žodžiais kovo 3 d. Švenčionių progimnazijoje prasidėjo 5-8 klasių mokinių gamtamokslinė konferencija „Tyrinėk, atrask, pažink“, kurios vienas iš tikslų – įgyti gamtinių ir aplinkos tyrinėjimo žinių.

      Konferencijoje, kurią organizuoti paskatino mokinių iniciatyvumas ir domėjimasis mus supančia aplinka, perskaityti 8 pranešimai. Tai ne tik progimnazijos mokinių paruošti darbai, bet ir konferencijos svečių – Vilniaus universiteto fizinių mokslų daktaro, lektoriaus Andrej Spiridonov, Sirvėtos regioninio parko vyr. kraštotvarkininko Mariaus Semaškos ir Sirvėtos regioninio parko vyr. ekologės Tatjanos Ivanovos.

      Konferencijos pradžioje progimnazijos direktorius Jurij Semaško pasveikino susirinkusius mokinius, jų tėvelius ir visus svečius. Jis pasidžiaugė, kad vis daugiau mokinių jungiasi į gamtai neabejingų žmonių būrį, kad noriai atlieka gamtosauginius darbus, kad pagal galimybes geba atlikti tyrimus, juos apibendrinti, jog mokytojai myli gamtą, geba tai įskiepyti savo mokiniams. Visiems konferencijos dalyviams direktorius palinkėjo įdomių minčių, bendravimo ir bendradarbiavimo. Arensas Milaševskis, ekologinio klubo „Žuvėdra“ prezidentas, 8 b klasės mokinys, taip pat pasidžiaugė dideliu būriu bendraminčių. „Esame laimingi, – sakė A.Milaševskis, – kad turime visas galimybes tyrinėti ir mokytis. Mažai kas gali pasigirti tokiomis edukacinėmis aplinkomis kaip mes: didžiulis progimnazijos parkas labai gražiu pavadinimu „Svajonė“, naujausiomis technologijomis aprūpinta edukacinė laboratorija, įdomi ir patraukli pamokinė ir nepamokinė veikla. Šiandien, konferencijos metu, bendraudami ir bendradarbiaudami su daug pasiekusiais žmonėmis, mes turėsime puikią galimybę ne tik perteikti savo praktiką, bet ir perimti žinias ir patirtį iš tų, kurie noriai sutiko visu tuo pasidalinti.“ Po Švenčionėlių miškų urėdijos atstovės Onutės Gylienės gražių ir prasmingų žodžių apie gamtą, kvietimo kartu skaityti gamtos – pačios turiningiausios ir prasmingiausios knygos – puslapius, drauge mokytis tausoti mūsų bendrus namus – aplinką bei biologijos mokytojos Oksanos Gončarovos konferencijos programos pristatymo, vedėjai – Silvija Sinytė ir Mantas Palažija – nuteikė rimtam darbui.

      Pranešimai, kuriuos skaitė konferencijos dalyviai, buvo įdomūs, išsamūs, vaizdūs, gvildenantys aktualias problemas. Buvo aišku, jog mokiniai ir mokytojai susirūpinę dėl tam tikrų gyvūnų rūšių, domisi evoliucijos istorija ir fosilijų liudijimais. Tai įrodė 5c klasės mokinių parengti pranešimai: Dovydo Čepo – „Krokodilai“, Lino Dervinio – „Fosilijos“. Daug neįtikėtinų faktų apie ryklius pateikė 6c klasės mokinė Alvija Sosnauskaitė. Jos pranešimas taip ir vadinosi – „Rykliai“. Šie mokinių pranešimai pateikė ne tik daug įdomios medžiagos, bet ir privertė susimąstyti ir realiau pažvelgti į dabartinę situaciją gamtoje.

     Smagu, kad mokiniai noriai tyrinėja aplinką, prie kurios jie gyvena. Progimnazijos parkas, kuris apima 3,74 ha plotą, – graži vieta poilsiui, pasivaikščiojimams ir, žinoma, puiki edukacinė vieta. Čia galima tobulinti ekologines žinias bei geriau pažinti aplinką, nes jame auga daugiau nei 3000 vienetų įvairiausių medžių ir krūmų. Mokiniai kasmet parūpina paukščiukams naujų inkilų, žiemą įrengia lesyklėles. Parke vykdomi įvairūs bendri projektai su miško urėdijomis, Sirvėtos regioniniu parku. Jau minėtų berniukų, t.y. L. Dervinio ir D. Čepo darbai „Gyvūnų pėdsakais“ ir „Smilginis strazdas“ būtent ir gimė lankantis progimnazijos parke, nes jaunieji gamtininkai pastebėjo, kad jį ypač pamėgę kiškiai, geniai, strazdai, rado mokiniai ir stirnų pėdsakų. Šie pranešimai leido suprasti, jog labai įdomu ne tik vaikščioti po progimnazijos parką „Svajonė“, bet ir stebėti bei fiksuoti ten mėgstančius apsilankyti gyvūnus. Visi mokinių darbai sužavėjo nuoširdumu, kruopštumu ir mielu pristatymu.

     Sirvėtos regioninio parko vyr. kraštotvarkininkas M. Semaška perskaitė naudingą pranešimą „Lietuvos skruzdėlės“, o to paties parko vyr. ekologė T. Ivanova – „Naktiniai pelkių drugiai“. Konferencijos dalyviai sužinojo daug vertingos informacijos, išgirdo įdomių tyrimų rezultatus. Labai džiugu, kad šių mūsų socialinių partnerių moksliniai darbai, labai informatyvus, patrauklus pristatymas sudomino pagrindinius konferencijos klausytojus – mokinius. Jie pranešėjams pateikė daug klausimų, domėjosi jų veikla. Aiškūs ir išsamūs atsakymai, gebėjimas mokslo dalykus pateikti paprastai bei patraukliai paskatino jaunuosius gamtininkus imtis dar didesnių darbų stebint ir tyrinėjant gamtą.

     Vienas iš pranešimų, kurio laukė konferencijos dalyviai – buvusio mūsų progimnazijos (tuomet Švenčionių vidurinės mokyklos) mokinio, ekologinio klubo „Žuvėdra“ nario, dabar Vilniaus universiteto fizinių mokslų daktaro, lektoriaus A. Spiridonov pranešimas „Mokslinio darbo struktūra“. Dr. A. Spiridonov kalbėjo apie mokslininko darbą, jo privalumus ir trūkumus, praktiškai parodė kaip taikomas vienas iš mokslininkų tyrinėjimams naudojamas metodas, aiškino, kokios sudedamosios dalys sudaro mokslinį darbą arba, kitaip sakant, nuo ko prasideda mokslinis darbas ir kada jis baigiamas. Buvo įdomu ne tik išgirsti mokslininko patarimus tyrinėjant aplinką, rengiant pristatymus, bet ir sužinoti apie jo paties, kaip mokslininko, karjeros kelią. Dr. A.Spiridonov mūsų progimnazijoje lankęsis ne vieną sykį. Jis, galima sakyti, mūsų jaunųjų gamtininkų bičiulis, o gal net ir globėjas. Nepaisydamas labai įtemptos savo darbotvarkės, jis visuomet suranda laiko mokiniams – priima Vilniaus universitete ir organizuoja nepaprastai įdomias veiklas ir, be abejo, atvyksta ir į progimnaziją. Susitinka su mokiniais, veda pamokėles, pabendrauja.

     Konferencijos metu buvo organizuota ir praktinė veikla. Progimnazijoje naujai įrengtoje edukacijos laboratorijoje mokiniai ir konferencijos svečiai gamtoje vykstančius procesus stebėjo per 3D akinius, bandė į pagalbą pasitelkti robotus, tyrinėjimams pritaikyti „išmaniąsias“ staklytes, 3D spausdintuvą.

     Konferencijos pabaigoje vyko pokalbis apie visos dienos veiklas. Patirtais įspūdžiais dalinosi visi: mokiniai, mokytojai, svečiai. Apibendrindama visos konferencijos veiklą, mokytoja L. Semaško pasidžiaugė darbo rezultatais, tuo, jog vis daugiau mokinių, kurie neabejingi gamtai, dirba kilnius darbus, rūpinasi žaliosios gamtos išsaugojimu, tuo, jog tobulėjama, jog mokinių arba dabar jau norisi vadinti jaunųjų mokslininkų pranešimuose esama ir mokslo tiesų, jog jaunesniųjų gamtos mylėtojų darbai jau gali lygiuotis į vyresniųjų pranešimus. Visi konferencijos organizatoriai, t.y. ekologinio klubo „Žuvėdra“ ir „Jaunųjų miško bičiulių“ nariai ir jų vadovės mokytojos L. Semaško ir O. Gončarova, „Jaunieji gamtininkai“ ir jų vadovė mokytoja L. Rutkovskaja taip pat dėkojo konferencijos dalyviams už rimtą požiūrį į mus supančią aplinką ir kvietė dar aktyviau ir drąsiau įsitraukti į bendras veiklas ir netgi surengti dar vieną konferenciją, tik šįsyk į svečius pasikviesti ir turima patirtimi pasidalinti su kitų mokyklų gamtininkais. Progimnazijos direktorius dėkojo visiems konferencijos dalyviams, o ypač jauniesiems pranešėjams. Skatino juos eiti į priekį, tyrinėti, atrasti ir pažinti ir įteikė konferencijos pažymėjimus bei atminimo dovanėles.

    Smagu, kad ilgokai brandintos mokytojų ir mokinių mintys surengti konferenciją buvo įgyvendintos. Pačių mokinių smalsumas, mokytojų entuziazmas, administracijos paskatinimas ir padrąsinimas subūrė visus bendraminčius. Jaudulio ir nerimo kaip nebūta. Dabar galvose, kaip sakė patys mokiniai, dr. A Spiridonov pasakyti žodžiai, jog mokslas – tarsi šeštasis pojūtis, tarsi mikroskopas ar papildomi akiniai, kuriuos užsidėjęs pamatai daug daugiau įdomių dalykų pasaulyje. Svarbiausia – savyje pajusti, kad tai, ką darai, tau patinka.

      Konferencija, kurioje mokiniai įgijo naujos patirties, žinių, teigiamų emocijų, naujų bendraminčių baigėsi Žano Dorsto žodžiais, jog „Daug kas gali išsaugoti gamtą, bet ją apgins tik meilė. Gamta išliks sveika tik tuo atveju, jeigu žmogus nors truputį pamils ją vien todėl, kad ji nuostabi.“

 

Irena Stuglienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Komentarai negalimi.

Rekvizitai

Švenčionių progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Lentupio g. 32,
LT-18126 Švenčionys
Tel. (8 387) 51 732
El.p. info@svprogimnazija.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 190505971

Pamokų laikas

Visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienį
1. 8.00- 8.45   (10 min.)
2. 8.55 – 9.40  (20 min)
3. 10.00- 10.45 (20 min)
4. 11.05-11.50  (20 min)
5. 12.10-12.55  (20 min)
6. 13.15-14.00 (5 min)
7. 14.05-14.50  (5 min)
8. 14.55-15.40

Trečiadieniais
1. 8.00- 8.45   (10 min.)
2. 8.55 – 9.40  (20 min)
3. 10.00- 10.45 (20 min)
4. 11.30-12.15  (45 min)
5. 12.35-13.20  (20 min)
6. 13.40-14.25 (5 min)
7. 14.30-15.15  (5 min)

Tvarkaraščiai

Pamokų tvarkaraštis I pusm.

Neformaliojo švietimo tvarkaraštis
Mokyklinių autobusų tvarkaraštis

Valgiaraščiai

Mokamas maitinimas

Nemokamas maitinimas

Nuorodos

Naudinga informacija:

Olweus(OPKUS)

Dienynas

Elektroninis pažymėjimas

 

Vaikų linija

Tėvų linija

Perspėjimas ir informavimas

Informacinė sistema

Švietimo naujovės

Rajono aktualijos

2024 m. birželio mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Rgp    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930